Ovládání UNILOG B8

Ovládání pro všechny stroje

Filozofií WITTMANN BATTENFELD je nabízet stejné ovládání pro všechny své stroje. Nové ovládání UNILOG B8 je řešením společnosti WITTMANN BATTENFELD pro zjednodušení obsluhy vstřikovacího stroje.

UNILOG B8

Nové UNILOG B8  pracuje na platformě operačního systému Windows® 10 IoT, která nabízí rozsáhlou  kapacitu k ovládání procesů. U tohoto řízení byl průmyslový počítač zabudovaný do stroje opatřen intuitivním dotykovým ovládacím displejem. Vedle vyklápěcího displeje se na centrální konzoli stroje nachází panel / manuální ovládací jednotka s tlačítky pro komfortní obsluhu.

UNILOG B8 je vybavena ovládací logikou s vysokým stupněm samostatnosti jako u současných komunikačních zařízení. Provozní funkce lze ovládat pomocí tlačítek, procesní funkce pomocí výklopného dotykového displeje 21,5" Full-HD s protiovládáním (listování / zoom), který je přístupný přes RFID, Key-Card nebo klíčový přívěšek.

Stav stroje, popř. zabudovaného robota a periferních přístrojů lze zobrazovat  pomocí barevných sloupců a vyskakovacích menu nebo barevnými zvýrazněnými hlášeními. Díky programu QuickSetup je možné rychlé prvotní nastavení stroje. Dále je v ovládání zabudována rozsáhlá pomocná knihovna. Obrazovku lze rozdělit a sledovat tak současně dvě různé funkce.

 

Výhody:

 • 21,5" multidotykový displej s vysokou svítivostí ve Full-HD
 • Operační systém Windows® 10 IoT (Internet of Things)
 • Jednotné, intuitivní a logické rozhraní pro všechny stroje
 • Známá logika obsluhy, přizpůsobená  Windows® 10 IoT
 • Obrazovku lze rozdělit pro paralelní zobrazení dvou procesních grafik najednou
 • Zadávání na dotykovém displeji, grafika funkcí nebo zobrazující se klávesnice
 • Obsluha s gestovým ovládáním
 • Možnosti pohybu i přes fóliová tlačítka
 • Easy-start díky prvotnímu nastavení pomocí QuickSetup
 • Volné programování cyklů pomocí grafiky s ikonami
 • "Plug & Produce" s využitím periferních přístrojů WITTMANN

Přístup k ovládání je vybaven kontrolou přístupu RFID. Personalizovanou identifikací lze personalizovat i nastavení programu a předvolbu prohlížených stránek. Kromě identifikace pomocí RFID karty nebo RFID klíčového přívěšku se lze přihlásit pomocí hesla nebo USB.

QuickLook je kontrola stavu výroby jednoduše a pohodlně přes Smartphone. Při tom lze v jednom řádku soustředit a prohlížet všechna provozní data a stavy všech důležitých přístrojů. poplachů a parametrů výroby, pro jednotlivé stroje nebo celé skupiny.

Při kontrole strojů a výrobních linek, popř. celých výrobních úseků vsází WITTMANN BATTENFELD na systém MES (Manufacturing Execution System). V kombinaci s Software-Modul SmartMonitoring lze zobrazovat aktuální stav výroby vstřikováním v reálném čase na každém monitoru stroje.

 • QuickSetup: Se samoprogramovacím systémem QuickSetup ve verzi UNILOG B8 lze stroj pro spuštění výroby seřídit ještě rychleji a jednodušeji. Jediným předpokladem je zadání dat materiálu z databáze integrované v B8 a rozměrů nástroje.
 • SmartEdit: K programování sekvencí pohybů je k dispozici systém symbolů s ikonami. Na základě základního procesu lze editovat i komplexní akce tahačů jader, vyhazovače a vzduchového ventilu.

WITTMANN nabízí komplexní portfolio strojů a periferií (robotů, k manipulaci a recyklaci materiálu, chlazení nástrojů a temperování). Všechny přístroje jsou díky jednotné softwarové platformě vybaveny rozhraními "Plug & Produce". Díky komunikačnímu systému "WITTMANN 4.0" lze výrobní zařízení integrovat jednou IP adresou do sítě zákazníka.

Standardně jsou procesy dávkování, vstřikování a polštáře kontrolovány zaznamenáváním integrálů naměřených hodnot vztažených na dráhu na až 400 měřicích bodech v nastavitelných mezních hodnotách. Opuštění rozmezí tolerance spustí plocha a vyžádá si zásah obsluhy stroje. Totéž platí analogicky i pro ochranu formy. Volitelně jsou k dispozici programy HiQ k regulaci procesů.

Pro kontrolu kvality jsou standardně k dispozici tabulky s daty o kvalitě se zobrazením a kontrolou 6 parametrů a 1000 událostí a 5 grafy požadovaných hodnot a obalová křivka. Volitelně je dodáván profesionální balíček s rozsáhlými možnostmi rozšíření. Další možností řízení procesů jsou programy HiQ.

Video: UNILOG B8
WITTMANN BATTENFELD CZ spol. s.r.o.
Male Nepodrice 67
397 01 Pisek
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 382-272-995
Fax: +420 382-272-996
info@wittmann-group.cz
www.wittmann-group.cz