Udržitelnost

Udržitelnost ve všech oblastech ekonomické působnosti je nedílnou součástí firemní filozofie společnosti WITTMANN Group. Společnost WITTMANN je jako rodinný podnik s dlouholetými vztahy se zákazníky, dodavateli, univerzitami a školami přesvědčena o tom, že udržitelné myšlení a jednání je cestou k dlouhodobému úspěchu.

Energeticky hospodárné výrobky a technologie


Energetická hospodárnost je odjakživa tématem, kterému společnost WITTMANN a také společnost WITTMANN BATTENFELD, která se začlenila do skupiny WITTMANN v roce 2008, věnují mimořádnou pozornost. Již v 90. letech vyvinula společnost BATTENFELD první plně elektrický vstřikovací stroj. V roce 1994 následoval pohon s proměnnými otáčkami s konstantním čerpadlem a vypínáním motoru během dlouho trvajících tlakových fází. Krátce nato byly vytvořeny také velké stroje řady HM společně s výtlačnými čerpadly namísto do té doby běžných technologií zásobníků. V roce 2010 pak společnost WITTMANN BATTENFELD představila řadu strojů PowerSerie, jejichž hodnoty spotřeby elektrické energie vytvořily nový průmyslový standard. Většina strojů s hydraulickým pohonem používá ke zvýšení energetické hospodárnosti technologii ServoPower.

Plně elektrické stroje řady EcoPower jsou vybaveny mimořádně účinnými servomechanickými hnacími hřídelemi. Zařízení EcoPower využívá přímo ve stroji, mimo jiné, prostřednictvím systému KERS kinetickou energii vznikající při zpomalování otevíracích a zavíracích sil pro zahřívání válce a elektrické napájení řídicí jednotky. Výsledkem je maximální možná úspora elektrické energie, které lze s použitím současných technologií dosáhnout. 

Ovšem ani nejmodernější výrobní technologie nezaostávají a podílejí se rozhodujícím způsobem na snížení spotřeby elektrické energie a zdrojů našich zákazníků. Za účelem podpory komplexního přístupu k šetrnému zacházení se zdroji při zpracování plastů vstřikováním pořádáme semináře, kde se uživatelé naučí, jak při implementaci celého výrobního procesu, tedy od přípravy a dopravy materiálu až po jeho zpracování, dosáhnout maximální energetické úspornosti a výrobní efektivity.

Použití výrobních postupů, při kterých se šetří materiálem, je navíc prioritou i pro samotnou společnost WITTMANN. Výstavba a přestavba výrobních závodů probíhá s důrazem na optimální hospodaření s energetickými zdroji.  

 

Trvalé plánování a rozvoj v oblasti personální politiky


Za svůj úspěch vděčí společnost WITTMANN Group svým angažovaným a vysoce kvalifikovaným zaměstnancům, kteří zpravidla pracují pro společnost dlouhá léta. Udržitelnost personální politiky má proto pro všechny společnosti skupiny zásadní význam.

Kvalifikovaní zaměstnanci technického zaměření jsou dnes téměř vzácností. Je důležité, aby se mladým lidem dostalo kvalitního vzdělání a stali se z nich skuteční odborníci. Společnost proto již několik let implementuje komplexní program učňovského vzdělávání, aby si vychovala kvalifikovanou pracovní sílu. Vzdělávání probíhá na nejrůznějších pracovištích v technické i obchodní oblasti. Společnost WITTMANN si tímto způsobem vytváří podmínky pro to, aby mohla splnit vysoké požadavky na kvalitu, které si sama stanovila, i v budoucnosti. 

Aby zůstala společnost WITTMANN dlouhodobě atraktivní jako zaměstnavatel pro dnešní a budoucí zaměstnance, musí nabídnout víc než jen zajímavá pracovní místa a široké spektrum možností základního a pokračujícího vzdělávání. Zaměstnanci v klíčových závodech mají přístup k celé řadě sociálních benefitů, které jim jejich zaměstnavatel nabízí, jako jsou dotovaná závodní kantýna, lékařská péče poskytovaná závodním lékařem nebo očkování. 

Kromě vzdělání v rámci podniku společnost WITTMANN Group aktivně podporuje školy a univerzity: půjčuje jim stroje, aby se mohli budoucí plastikáři a strojaři učit na nejmodernějším vybavení.
V zadávání diplomových prací a v prázdninových brigádách vidí společnost WITTMANN možnost rozšíření školního a univerzitního vzdělání o tak důležitou praktickou zkušenost a způsob podpory vlastního výzkumu formou vědecké práce na vybraných projektech.  

 

Další rozvoj


Společnost WITTMANN také přináší optimální řešení pro odvětví orientovaná na budoucnost, která podpoří celospolečensky prospěšný vývoj v oblastech, jako jsou lékařská technika, elektronika, technika ve vozidlech a jiná technologicky pokročilá odvětví.

Společnost WITTMANN BATTENFELD, například, nabízí již dnes v podobě své výrobní řady MicroPower zařízení s optimálními energetickými a ekonomickými vlastnostmi pro uspokojení rychle rostoucí poptávky po miniaturních dílech v lékařství a elektronice. Naše společnost navíc zásadním způsobem přispívá k dlouhodobému hospodárnému využívání zdrojů ve výrobě, protože ve své výrobě lehkých komponent používá výrazně méně materiálů. V tomto procesu bude pokračovat i nadále a ještě ho hodlá dále zefektivnit.

Společnost WITTMANN Group také opakovaně spolupracuje s univerzitami a výzkumnými institucemi na projektech udržitelného rozvoje a tímto způsobem tak přenáší nejnovější poznatky z výzkumu a vývoje do vlastního vývoje výrobků. Výsledkem jsou tak nejlepší možná řešení pro zákazníky s harmonickou rovnováhou mezi ekologickými a ekonomickými aspekty.

Udržitelnost – přístup aplikovaný již několik desetiletí a nejvyšší priorita pro budoucnost – má pro společnost WITTMANN Group zcela zásadní význam: ochrana životního prostředí a našich zdrojů ku prospěchu nás všech.

 

 

Domů
Drucken
WITTMANN BATTENFELD CZ spol. s.r.o.
Male Nepodrice 67
397 01 Pisek
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 382-272-995
Fax: +420 382-272-996
info@wittmann-group.cz
www.wittmann-group.cz