Ovládání robota: CNC8 s TeachBox R8.3

Ovládání umožňuje přes TeachBox komfortní grafické rozhraní pro přímou volbu všech funkcí na dotykovém displeji.

TeachBox R8.3

Pro zabránění chyby obsluhy lze TeachBox odejmout z bloku nouzového vypínání, který zprovozňuje důležité funkce robota. Zhotovené programy lze ukládat buď přes integrované USB rozhraní na paměťový disk, který je součástí dodávky, nebo na integrovanou flash kartu.

Výhody

  • Nejkratší volitelný postup tvorby programů pro personál obsluhy.
  • Volné programování příslušných procesů robota.
  • Bezpočet možností diagnostiky funkcí robota.
  • Integrované sledování intervalů údržby.
  • Různé úrovně programování pro příslušný profil uživatele.

 

Plná flexibilita

Ovládání robota nabízí standardně 2 různé uživatelské úrovně, které lze volit dle kompetentnosti uživatele. QuickEdit pro změnu několika málo příkazů a programování pomocí předloh. Textový editor pro kompletní volnou možnost programování. Tak lze libovolného robota jednoduše nastavit pomocí menu. Požadované funkce jsou prováděny přímo na robotu a přijímají se stisknutím tlačítka v programu. Libovolné přiřazení periferních vstupů a výstupů, válců, tlakových a vakuových okruhů usnadňuje čitelnost a umožňuje přehlednou strukturu programu Pick & Place a další jednoduché programy lze vytvořit pomocí nové funkce QuickNew. QuickNew je animovaný programový editor, který uživateli pomáhá při vytváření QuickEdit programů.

CNC ovládání robotů

WITTMANN BATTENFELD CZ spol. s.r.o.
Male Nepodrice 67
397 01 Pisek
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 382-272-995
Fax: +420 382-272-996
info@wittmann-group.cz
www.wittmann-group.cz